Угода з користувачами Monitor.Estate

Даною Угодою з користувачами Monitor.Estate (далі - Угода) встановлені загальні правила і порядок використання ресурсу Monitor.Estate, правила реєстрації користувачів, правила надання послуг Користувачам ресурсом Monitor.Estate, а також інші необхідні умови. Ця Угода є публічною офертою згідно положень ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України (ЦКУ) та Закону України «Про електронну комерцію» від 03.09.2015 № 675-VIII та її умови є однаковими для усіх Користувачів. Акцептуванням цієї оферти та укладенням Угоди вважається погодження Користувачем з її умовами шляхом натискання кнопки «Оплатити» на сторінці сайту Monitor.Estate.

Дана Угода також є договором приєднання в розумінні статті 634 ЦКУ, яка укладається шляхом приєднання іншої сторони до її умов. Користувачі не можуть запропонувати власні умови Угоди, або змінити їх.

Виконавець: ТОВ «МОНІТОР ЕСТЕЙТ», код ЄДРПОУ: 42271711, юридична адреса: 04211, м. Київ, вулиця Приозерна, будинок 10-г, квартира 15, в особі Директора Копоть Володимира Олеговича, який діє на підставі Статуту.

Основні терміни

Сайт — Інтернет-ресурс, розташований в мережі Інтернет за адресою https://monitor.estate та/або https://monitorestate.com, на якому надаються Послуги для користувачів щодо збору та аналізу юридичної інформації щодо споруджуваних або введених в експлуатацію об’єктів нерухомості, що знаходяться на території України. Під Сайтом, в залежності від контексту розуміється також програмне забезпечення Сайту, дизайн (графічне оформлення) Сайту, база даних Сайту, будь-який його розділ і підрозділ, а також інформація, розміщена на Сайті Адміністрацією Сайту.

Адміністрація Сайту – особи, які володіють правами адміністрування Сайту і яким належать всі відповідні виключні майнові і немайнові права на Сайт, включаючи права на доменне ім’я сайту, і які здійснюють його адміністрування.

Послуги – послуги з переліку, зазначеного на Сайті, доступні на Сайті як безкоштовно, так і на платній основі відповідно до розрахованої Адміністрацією Сайту вартості.

Будь-які терміни і поняття, що використовуються в цій Угоді і не знайшли відображення в розділі “Основні терміни”, будуть тлумачитися у відповідності зі змістом, що випливає з тексту цієї Угоди. У разі виникнення будь-яких розбіжностей щодо тлумачення терміну або понять, що використовуються в цій Угоді, застосовуватися буде те тлумачення, яке буде визначено Адміністрацією Сайту

 1. Реєстрація користувачів і їх авторизація на Сайті
  1. Безкоштовна інформація для Користувача надається без попередньої реєстрації на Сайті.
  2. Для того, щоб отримати можливість замовити платні Послуги і користуватися іншими можливостями Сайту, Користувачеві необхідно пройти процедуру реєстрації на Сайті шляхом внесення всієї необхідної інформації про себе в реєстраційний бланк в електронній формі.
  3. Користувач погоджується надавати правдиву, точну і повну інформацію про себе в реєстраційному бланку і підтримувати цю інформацію в актуальному стані. Якщо ця інформація зміниться, Користувач зобов’язується зробити відповідні зміни в дані на Сайті якомога швидше. Користувач самостійно несе відповідальність за наслідки надання неправильної інформації, включаючи адресу електронної пошти та інші контактні дані, а також за наслідки несвоєчасного внесення змін до даних на Сайті.
  4. У разі, якщо з’ясується, що Користувач надав невірну реєстраційну інформацію або у Адміністрації Сайту є підстави вважати, що надана Користувачем реєстраційна інформація недостовірна, неповна, неточна, порушує умови цієї Угоди або, що Користувач застосовує чужі дані, Адміністрація Сайту має право призупинити або скасувати реєстрацію і відмовити в повному доступі до всіх або певних розділів Сайту без попереднього попередження Користувача.
  5. При проходженні реєстрації, Користувач безумовно погоджується з обов’язковістю цієї Угоди.
  6. Адміністрація Сайту не несе відповідальності за можливу втрату або спотворення даних, які можуть статися через порушення Користувачем положень даного розділу Угоди та інші наслідки такого порушення.
 2. Види Послуг, що надаються на Сайті
  1. Відносно об’єктів нерухомості, що знаходяться в Україні і цікавлять Користувача, Послуги, в залежності від бажання та потреб Користувача можуть надаватися в три етапи:
   1. Перший етап: Користувачеві надається загальна інформація по об’єкту нерухомості, а саме: назва об’єкту, адреса, учасники будівництва та пов’язані з ними об’єкти.
   2. Другий етап: Складання автоматичного юридичного звіту про адресу об’єкту, загальна інформація про забудовника і учасників (акціонерів) забудовника, інформація про наявність/відсутність у забудовника дозвільних документів, необхідних відповідно до чинного законодавства України, інформація про наявність/відсутність щодо зазначеного об’єкта нерухомості судових справ і їх кількості, його забудовника і/або його учасників (акціонерів), аналіз цільового призначення земельної ділянки відповідно до чинного законодавства України, аналіз всіх потенційних ризиків, пов’язаних із вкладенням коштів у будівництво даного об’єкта нерухомості і/або покупки квартири в даному об’єкті нерухомості. Відносно об’єктів нерухомості, які зареєстровано в Реєстрі речових прав (РРП) на нерухоме майно (вторинний ринок), що знаходяться в Україні і цікавлять Користувача, в залежності від бажання та потреб Користувача можуть надаватися такі Послуги:
    1. а). юридична консультація щодо купівлі об’єкту нерухомості, який зареєстровано в РРП;
    2. б). автоматична юридична перевірка об'єкту нерухомості в РРП (щодо майнових прав на об'єкт нерухомості, існування заборон, арештів, іпотек, площі та підстав виникнення права власності).
   3. Третій етап:
    1. а). надання послуг з аналізу інвестиційних договорів із забудовником і схем фінансування будівництва об’єкта нерухомості відповідно до інформації та документів, наданих Користувачем та іншою інформацією, доступною Адміністрації Сайту;
    2. б). надання послуги Користувачеві викликати юриста для юридичного супроводу угоди;
    3. в). надання послуг з усної юридичної консультації по телефону або в офісі;
    4. г). надання послуг з комплексної перевірки суб’єктів містобудування (забудовників) відповідно до інформації та документів, наданих Користувачем та іншою інформацією, доступною Адміністрації Сайту.
  2. Послуги першого етапу, зазначені в підпункті 2.1.1. Угоди надаються безкоштовно, послуги другого і третього етапів - на платній основі, вартість даних Послуг розраховується Адміністрацією Сайту.
  3. Крім зазначених у пункті 2.1. Угоди Послуг, Користувачеві також можуть бути надані додаткові Послуги щодо регулярного моніторингу інших цікавих йому об’єктів нерухомості за окрему плату, що вноситься на регулярній основі відповідно до розрахованої Адміністрацією Сайту вартості і в залежності від кількості об’єктів нерухомості, що цікавлять Користувача.
 3. Розміщення замовлення на Послуги
  1. Розміщення замовлення на Послуги, які зазначені в п. 2.1.1. Угоди:
   1. Користувач розміщує замовлення на виконання Послуги першого етапу шляхом внесення в форму замовлення назви або адреси об’єкта нерухомості, який його цікавить та що знаходиться на території України, а саме Київ, область, Львів, Одеса, Харків, Дніпро, Житомир, Дрогобич). Для автоматичної перевірки нерухомості, які зареєстровані в РРП, Користувачу необхідно в пошукове поле ввести РНОКПП (ІПН) фізичної особи або код ЄДРПОУ юридичної особи – власника об’єкту нерухомого майна та обрати запропоновані варіанти об’єктів (доступне у разі наявності декількох об’єктів зареєстрованих за одним власником).
   2. Інформація, яка є результатом надання Послуги першого етапу, з’являється тільки після внесення Користувачем інформації, зазначеної в пункті 3.1.1 Угоди. Одночасно з цією інформацією Користувачеві буде доступна форма для замовлення послуг другого і третього етапів. Користувач може замовити Послуги обох етапів як окремо, так і разом. Для того, щоб замовити Послуги третього етапу, Користувачеві необхідно буде завантажити копії необхідних документів в доступному форматі і в вигляді, що дає можливість для прочитання даних документів.
   3. Вартість замовленої Послуги другого і/або третього етапів розраховується автоматично, на етапі заповнення Користувачем форми замовлення на Послугу. Адміністрація Сайту залишає за собою право збільшити вартість окремих Послуг виключно до моменту здійснення Користувачем оплати. Оплата Послуги вважається згодою Користувача з умовами виконання Послуги і цією Угодою та підтвердженням отримання Послуги.
   4. Термін виконання Послуг другого етапу та автоматичної перевірки нерухомості, які зареєстровано в РРП становить до 60 секунд з моменту заповнення Користувачем форми замовлення на Послуги та здійснення оплати за Послугу. Адміністрація Сайту залишає за собою право збільшити термін виконання Послуги в разі потреби без попереднього повідомлення Користувача, але не більше, ніж на 12 годин.
   5. Термін виконання Послуг третього етапу становить 24-48 годин з моменту заповнення Користувачем форми замовлення на Послуги. Адміністрація Сайту залишає за собою право збільшити термін виконання Послуги в разі потреби без попереднього повідомлення Користувача, але не більше, ніж на 12 годин.
  2. У разі, якщо Користувач побажає додати інформацію та/або надати Адміністрації Сайту нові документи для виконання його Послуг, він може це зробити до моменту надання результатів виконаних Послуг. У такому випадку терміни виконання Послуг, зазначені в пункті 3.1.5. цієї Угоди починається з моменту надання Користувачем нової інформації та/або документів. Також, в разі, якщо в результаті надання Користувачем нової інформації та/або документів збільшиться обсяг робіт в рамках надання Послуг, Користувач зобов’язується оплатити вартість додаткових робіт, пред’явлену йому для оплати Адміністрацією Сайту. Даний пункт стосується третього етапу надання Послуг.
  3. Після отримання результатів наданих платних Послуг, Користувач може замовити додаткові послуги, зазначені в пункті 2.3. цієї Угоди шляхом оформлення передплати на моніторинг об’єктів нерухомості в зазначеній ним кількості за умови оплати даних Послуг на умовах статті 4 цієї Угоди.
 4. Порядок розрахунків між Користувачем і Адміністрацією Сайту
  1. Плата за виконання Послуг оплачується Користувачем в розмірі 100% (ста відсотків) від розрахованої вартості Послуг на етапі заповнення форми замовлення Послуг за допомогою системи LiqPay – платіжного сервісу акціонерного товариства комерційного банку «ПРИВАТБАНК», код ЄДРПОУ 14360570, призначеного для спрощення проведення розрахунків між фізичними особами, юридичними особами та / або фізичними особами - підприємцями в мережі Інтернет за допомогою персональних комп'ютерів та / або інших мобільних пристроїв. Оплата вартості Послуг Користувачем підтверджує його справжні наміри замовити Послуги, правильність заповнення форми замовлення і його згоду з умовами цієї Угоди.
  2. Послуги, відповідно до заповненої форми замовлення, беруться в роботу тільки за умови виконання Користувачем п. 4.1. цієї Угоди.
  3. У разі, якщо Користувач побажає додати інформацію та/або надати Адміністрації Сайту нові документи для виконання замовлених ним Послуг, і внаслідок цього збільшиться обсяг робіт в рамках надання Послуг, він оплачує 100% (сто відсотків) розрахованої Адміністрацією Сайту вартості додаткових послуг. У разі несплати Користувачем вартості додаткових послуг, Послуги виконуються без урахування інформації та/або документів, наданих Користувачем.
  4. У разі, якщо Користувач побажає замовити додаткові послуги, зазначені в пункті 3.7. цієї Угоди шляхом оформлення передплати на моніторинг об’єктів нерухомості в зазначеній їм кількості, він зобов’язується оплачувати вартість даних Послуг, розраховану Адміністрацією Сайту в залежності від кількості зазначених Користувачем об’єктів нерухомості, на щомісячній основі. У разі несплати Користувачем вартості передплати протягом 10 календарних днів після закінчення календарного місяця після попередньої оплати, Адміністрація Сайту припиняє надання Користувачеві даних послуг.
  5. Всі платежі за даною Угодою здійснюються за допомогою сторонніх платіжних систем і/або сервісів.
  6. Вартість Послуг, додаткових робіт з надання Послуг розраховується і виставляється Адміністрацією Сайту в національній валюті України – гривні.
 5. Штрафні санкції
  1. У разі нанесення Користувачем або третіми особами шкоди Сайту шляхом здійснення вірусної чи іншого роду атаки на Сайт, в разі заподіяння шкоди діловій репутації Адміністрації Сайту Користувачем або третіми особами, які діють за вказівкою Користувача/використовують інформацію, отриману від Користувача, Адміністрація Сайту має право припинити виконання Послуг в будь-який момент, оплата вартості Послуги та додаткових робіт в рамках надання Послуг Користувачеві не повертається.
  2. У разі залучення Адміністрації Сайту до будь-якої відповідальності за порушення особистих, майнових прав третіх осіб в результаті дій Користувача Адміністрація Сайту стягує з Користувача в якості штрафу 100% (сто відсотків) сплаченої вартості Послуги та додаткових робіт в рамках Послуг та припиняє виконання Послуги.
 6. Персональні дані Користувача
  1. Надаючи свою згоду на виконання цієї Угоди і вказуючи при реєстрації на Сайті свої персональні дані, Користувач безумовно погоджується з наступним:
   1. з обробкою персональних даних Адміністрацією Сайту;
   2. з поширенням персональних даних Користувача з метою виконання замовленої на Сайті Послуги;
   3. з іншими діями Адміністрації Сайту щодо таких персональних даних у зв’язку з функціонуванням Сайту.
  2. Розміщуючи на Сайті свої персональні дані, Користувач надає свою добровільну згоду на їх обробку Адміністрацією Сайту в розумінні чинного законодавства України про захист персональних даних.
  3. Адміністрація Сайту гарантує, що обробка персональних даних Користувача здійснюється виключно в цілях взаємовідносин між ним і Адміністрацією Сайту, встановлених цією Угодою. Адміністрація Сайту обробляє виключно ті персональні дані Користувача, які були розміщені на Сайті.
  4. Адміністрація Сайту не несе відповідальності за наслідки використання персональних даних Користувача третіми особами.
  5. Користувач зобов’язується не розміщувати на Сайті персональні дані інших осіб і не використовувати персональні дані інших користувачів, якщо дане розміщення будь-яким чином порушує цю Угоду і чинне законодавство України про захист персональних даних, в протиправних або протизаконних цілях, з метою отримання вигоди і в будь-яких інших цілях, що не відповідають цілям функціонування Сайту.
  6. Без шкоди для інших положень цієї Угоди, Адміністрація Сайту має право без згоди Користувача передати дані про Користувача:
   1. державним органам України, в тому числі органам дізнання і слідства, за їх мотивованим запитом;
   2. на підставі судового акту (рішення, наказу, інших видів актів);
   3. третім особам за їх вмотивованим письмовим запитом в разі порушення або передбачуваного порушення їх прав;
   4. в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.
 7. Права інтелектуальної власності
  1. Monitor.Estate використовує тільки відкриті дані Державної архітектурно-будівельної інспекції, Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Єдиного реєстру боржників, інформацію фіскальних органів України, Державного земельного кадастру. Оскільки ці дані відкриті і знаходяться в публічному доступі, то права третіх осіб на подібну інформацію вважаються такими, що є дотримані і Сайт не несе відповідальності за надання такої інформації.
  2. Адміністрація Сайту не є державним органом чи розпорядником інформації та не може впливати на оперативність публікації інформації та її отримання.
  3. Відображені дані жодним чином не змінюються Адміністрацією Сайту. Достовірність та точність відомостей забезпечується розпорядниками відкритих даних.
  4. При поширенні Користувачем публічної інформації, отриманої на Сайті, Користувач бере на себе повну відповідальність за врегулювання всіх видів взаємин з власниками прав на об’єкти, що охороняються правами інтелектуальної власності, що містяться в наданій ним інформації та/або документах, які Користувач бажає використовувати в рамках отриманої інформації.
  5. Адміністрації Сайту належать виключні права інтелектуальної власності на Сайт, всі його сервіси, програмне забезпечення, алгоритми, бази даних та інші елементи.
 8. Конфіденційність інформації
  1. Користувач і Адміністрація Сайту зобов’язуються зберігати в таємниці, не передавати третім особам і не використовувати недобросовісно інформацію, яка стала їм відома у процесі надання Послуг. Користувач і Адміністрація Сайту зобов’язуються надавати одна одній будь-яке можливе сприяння для захисту своїх інтересів проти дій третіх осіб.
  2. Положення цієї статті не мають обмеженого терміну дії і продовжують діяти після закінчення взаємовідносин Користувача і Адміністрації Сайту щодо кожної конкретної Послуги.
  3. Персональні дані, які Користувач зазначає при оплаті за надання інформації щодо об’єкта нерухомості, жодним чином не отримуються, не використовуються Адміністрацією Сайту та не зберігаються на його серверах. Дана інформація збирається виключно платіжною системою, що належить АТКБ «ПРИВАТБАНК», з метою організації та здійснення грошових переказів.
 9. Обмеження відповідальності
  1. Укладаючи цю Угоду, Користувач підтверджує, що він інформований належним чином і дає свою згоду на те, що:
   1. Адміністрація Сайту не несе відповідальності за своєчасність, правдивість інформації або неточність інформації, отриманої з державних реєстрів України та, як наслідок, за результати надання Послуг другого і третього етапів, пов’язаних із правдивістю/неточністю такої інформації;
   2. Адміністрація Сайту не несе відповідальність в разі, якщо надана Користувачу інформація про будь-який об’єкт нерухомості змінилася до/в процесі/після отримання Користувачем результатів замовлених Послуг;
   3. Адміністрація Сайту не несе відповідальності, якщо надана їй інформація в рамках виконаних Послуг не відповідає дійсності через неправдивість і/або неточності інформації та/або документів, наданих Користувачем, а також в разі, якщо надані Користувачем документи знаходяться в вигляді, в якому їх прочитання і аналіз ускладнені або неможливі.
  2. Адміністрація Сайту докладає всіх можливих зусиль для забезпечення належного функціонування Сайту в цілодобовому режимі, проте Адміністрація Сайту не несе відповідальності, якщо відбудуться які-небудь порушення в роботі Сайту з яких-небудь причин.
  3. Адміністрація Сайту не гарантує, що інформація, розміщена на Сайті, буде доступна в будь-який час, або не буде стерта чи загублена. Адміністрація сайту не несе відповідальності за збої і затримки в роботі Сайту, а також за наслідки таких збоїв і затримок.
  4. Адміністрація Сайту не несе відповідальності за можливий витік інформації з сайту з будь-яких причин, в тому числі в результаті дій третіх осіб, а також за наявність на Сайті вірусів, за можливі наслідки зараження комп’ютера Користувача вірусами або потрапляння на комп’ютер Користувача інших шкідливих програм. Адміністрація Сайту надає Сайт в поточному стані без будь-яких додаткових гарантій.
  5. Адміністрація Сайту не відшкодовує і не несе відповідальності за будь-які збитки, включаючи упущену вигоду, моральну і іншу шкоду, завдані Користувачеві або третім особам в результаті використання ними Сайту або у зв’язку з функціонуванням Сайту, а також у всіх інших випадках, передбачених цією Угодою.
  6. Інформація, надана Сайтом, має ознайомчий і рекомендаційний характер.
  7. Адміністрація Сайту не несе відповідальності за невиконання/порушення термінів виконання Послуги в разі, якщо дане невиконання/порушення термінів виконання Послуги було пов’язано з обставинами, що не залежать від Сайту і прямо вплинули на можливість виконання Послуги (включаючи, але не обмежуючись такими як: стихійні лиха, військові дії, прийняття нових нормативних актів України, закриття публічного доступу до відкритих даних, інше). В такому випадку, Адміністрація Сайту інформує Користувача на адресу електронної пошти, вказаною ним при реєстрації, про обставини, що склалися і пропонує продовжити термін виконання Послуг на кількість днів, необхідних, щоб вищевказані обставини перестали діяти. Якщо Користувач в такому випадку, відмовиться від виконання Послуги, сплачена сума вартості Послуги, додаткових робіт в рамках Послуги йому не повертається.
  8. Адміністрація Сайту не несе відповідальність за можливі дії з персональними даними Користувача з боку третіх осіб.
 10. Вирішення спорів
  1. Користувач і Адміністрація Сайту намагатимуться вирішити всі суперечки і розбіжності, що виникають між ними виключно шляхом переговорів. Скарги або рекламації приймаються через інтерфейс Сайту.
 11. Інші положення
  1. Термін дії цієї Угоди щодо надання конкретної Послуги починається з моменту замовлення Послуги першого етапу і закінчується в момент прийому Користувачем результатів, виконання Послуги, але не раніше, ніж між Користувачем і Адміністрацією Сайту будуть проведені всі розрахунки, врегульовані суперечки і претензії, в тому числі і з третіми особами, якщо до них буде залучена Адміністрація Сайту. Положення цієї Угоди, що стосуються правил використання Сайту і конфіденційності інформації, не мають обмеження терміну дії.
  2. Ця Угода є обов’язковою для виконання всіма Користувачами Сайту. Адміністрація Сайту залишає за собою право вносити зміни до цієї Угоди в будь-який момент.